NutriFit Fit door de juiste voeding

Consult Hoe gaan we te werk?

Marie-José Torenvliet-Schoop

Intakegesprek

45 tot 60 minuten

Nadat u een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u een bevestigingse-mail met een link naar een digitaal intake formulier en een eetverslagformulier. Dit formulier en het eetverslag vult u in en het eetverslag neemt u mee naar het eerste gesprek. Hoe preciezer en langer u het eetverslag bij houdt, des te beter kan ik mijn advies op u afstemmen.

Tijdens het eerste gesprek breng ik uw persoonlijke situatie in kaart aan de hand van uw eetpatroon, dieetgeschiedenis, gezondheidsklachten, uw leef- en werkomstandigheden en uw beweegpatroon. Ik licht de knelpunten binnen bestaand eetpatroon toe en bespreek de gewenste aanpassingen. Dit vertaal ik naar een persoonlijk voedingsplan. Eventueel waar nodig met aanvulling van voedingssupplementen.

Verdere begeleiding

30 minuten, of 15 minuten voor kort consult

Evaluatie van de voorgeschreven voedingstherapie vindt plaats na enkele weken tijdens een tweede gesprek. Het advies vraagt meestal om een verandering van gewoonten die u al jaren heeft. Dat is dikwijls niet eenvoudig. Ik kan u hierbij begeleiden gedurende een langere periode. Een kort consult is alleen bedoeld als weegconsult. Een e-mail of telefonisch consult bestaat ook tot de mogelijkheden. Deze worden wel in rekening gebracht van de zorgverzekeraar, omdat de uitwisseling van gegevens vastgelegd wordt in het dossier.

Afronding begeleiding

Wanneer u voldoende vaardigheden en kennis heeft opgedaan en uw doelen zijn bereikt, ronden we in overleg de dieetbegeleiding af. Indien u bent verwezen door een arts, maakt de diëtist een eindrapportage en sluit ze het dossier. Hiervoor wordt aanvullend minimaal 15 minuten gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. De diëtist is vanaf 2015 verplicht de reden van het afronden van de dieetbehandeling, kenbaar te maken bij de zorgverzekeraar.

Waar en wanneer?

Op maandag, donderdag en vrijdag en ’s avonds in overleg kunt u terecht in Klaaswaal, op 20 minuten rij-afstand van Rotterdam. In Schiedam kunt u op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag is er spreekuur tijdens kantooruren in de praktijk Centrum Huisartsen. Op donderdag kunt u terecht in de praktijk Medisch Centrum West. In Vlaardingen is er op woensdagmiddag en -avond spreekuur bij Huisartsenprijktijk de Wit. Vanaf 1 april 2017 is er ook in Schiedam Noord spreekuur op de dinsdagmiddag.

Indien noodzakelijk kan het consult ook bij u thuis plaatsvinden.