NutriFit Fit door de juiste voeding

Voorwaarden

Privacy

Voor een goede zorgverlening is het nodig om persoonlijke gegevens aan u te vragen en vast te leggen. Bovendien kan het nodig zijn om met andere zorgverleners informatie uit te wisselen. Een diëtist is echter gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften rond persoonsregistratie en gaat dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. De (huis)arts ontvangt altijd een schriftelijke rapportage aan het begin en aan het einde van de behandeling, tenzij u aangeeft dit niet te willen.

Afspraak afzeggen

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 1 werkdag van tevoren aan te geven. Indien u dit nalaat, worden de kosten van het consult bij u in rekening gebracht. De tijd is namelijk voor u gereserveerd in de agenda en de zorgverzekeraar betaalt de rekening niet wanneer u niet komt.

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over de behandeling of over de werkwijze van NutriFit, dan kunt u dit altijd aan de diëtiste voorleggen. Wanneer u er met haar niet uitkomt, dan kunt u terecht bij Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amesfoort