Hoe gaan we te werk?

De afspraken bij de diëtist vinden op één van de vier locaties plaats óf via videobellen (digitaal) plaats. De eerste twee consulten vormen eigenlijk een eenheid met tussenliggend 2 tot 3 weken. E-mailconsulten en telefonische consult zijn onderdeel van de dieetbegeleiding; van alle consulten wordt verslag gemaakt in jouw dossier.

Avondspreekuur in Oud-Beijerland bij LEIN Vrouwencentrum

Het eerste Consult

Het eerste consult bestaat uit drie onderdelen: huiswerk maken na ontvangst van de bevestigingsmail, het intakegesprek en het individueel dieetvoorschrift wat hieruit volgt.

Intakegesprek

Duur 60 – 75 minuten

Nadat je een afspraak hebt gemaakt, ontvang je een bevestigingsmail met een link naar een digitaal intake formulier. Gebruik deze link ter voorbereiding op het gesprek, zodat de diëtist weet wie er komt en alvast je dossier kan aanmaken. Als bijlage tref je een eetdagboek, informatiebrief en toestemmingsformulier. Houd 4 dagen een eetdagboek bij en noteer hierin alles wat je eet, drinkt en hoe laat het dan is. Mocht je meer details kwijt willen over slaap, stoelgang of bewegen, dan ben je daar vrij in. Hoe meer details je opschrijft, hoe beter! Neem dit eetdagboek mee naar het eerste gesprek. Deze informatie is nodig om een passend advies te kunnen geven.

Indien gewenst kan de intake ook via videobellen plaatsvinden.

Tijdens het eerste gesprek brengt de diëtist jouw persoonlijke situatie in kaart aan de hand van je eetpatroon, smaakvoorkeuren, dieetgeschiedenis, medicijngebruik, gezondheidsklachten, hobby’s, leef- en werkomstandigheden en je beweegpatroon. We bespreken samen de knelpunten en gewenste aanpassingen.

Individueel dieetvoorschrift

Duur: 30 – 45 minuten

De diëtist vertaalt de eerste tips en adviezen van het eerste gesprek naar een individueel dieetvoorschrift. Deze ontvang je binnen een week per beveiligde e-mail of per post. Het opnieuw bijhouden van een eetdagboek, het lezen van folders over relevante onderwerpen, met verdieping op interessante onderwerpen en praktische tips , menu’s en recepten dienen vaak ter ondersteuning. Waar nodig met een advies over geschikte voedingssupplementen.

Thuis aan de slag

Je leest de informatie en zet de praktische tips om naar het leven van alledag. Het opnieuw bijhouden van een eetdagboek en het lezen van de relevante informatie geeft nieuwe inzichten. Met kleine stappen op weg naar een blijvende verandering. Dit geeft op lange termijn het meest succes. Het advies vraagt meestal om een verandering van gewoonten die je al jaren hebt. De periode na het eerste consult ga je waarschijnlijk pas ontdekken wat de lastige momenten zijn om het advies vol te houden. Deze knelpunten bespreek je tijdens het tweede (telefonische) consult.

Tweede consult

Duur: 15 – 30 minuten

Binnen 2 tot 3 weken na de intake volgt een telefonisch consult. Dit is bedoeld om na te gaan of je de praktische tips & adviezen ook weet toe te passen in je dagelijks leven. Soms is bijsturing van het dieetvoorschrift nodig, zodat je weer aan de slag kunt. Folders over interessante onderwerpen, met praktische tips, menu’s en recepten dienen vaak ter ondersteuning, net zoals een eet- en/of beweegdagboekje invullen of je eten bijhouden via de app de Eetmeter.

Vervolgconsulten

Duur: 30 – 60 minuten

In overleg plannen we hierna één of meerdere consulten in zodat we je voortgang kunnen monitoren. De inhoud en frequentie van deze consulten bepaal je samen met de diëtist. De ene persoon heeft meer baat bij een langer consult eens per 2 maanden en de ander wil liever een korter consult elke paar weken. Dit is zeer afhankelijk van je doelen en wensen. Een e-mail of telefonisch consult bestaat ook tot de mogelijkheden. Deze worden wel in rekening gebracht, omdat hiervan verslag van gemaakt wordt in jouw dossier. Waar nodig is een advies over geschikte voedingssupplementen onderdeel van de dieetbegeleiding.

Afronding begeleiding

Wanneer je voldoende vaardigheden en kennis hebt opgedaan en je doelen zijn bereikt, ronden we in overleg de dieetbegeleiding af. Indien je bent verwezen door een arts, maakt de diëtist een eindrapportage en sluit ze jouw dossier. De diëtist is verplicht de reden van het afronden van de dieetbehandeling kenbaar te maken bij de zorgverzekeraar in de laatste declaratie.

Waar en wanneer?

In Vlaardingen is er op alle dagen van de week spreekuur door Iris, Lilly en Marie-José bij Medisch Centrum Hoog Lede.

Op maandag, donderdag en vrijdag kunt u terecht bij Marie-José in Klaaswaal, op 20 minuten rij-afstand van Rotterdam.

Op woensdagmiddag met uitloop naar de vroege avond is er spreekuur door Lilly en op vrijdagochtend door Marie-José in Oud-Beijerland

In Schiedam is er op dinsdagen spreekuur door Lilly & Iris in huisartsenpraktijk  Schiedam Noord.