NutriFit Fit door de juiste voeding

Tarief Wat zijn de kosten?

Vergoeding

Voor ketenzorg (diabetes, hart- en vaatziekten en COPD), ondergewicht en in geval van een huisbezoek is een verwijzing van de huisarts verplicht. Voor de andere vormen van dieetadvisering vergoeden de meeste ook wanneer u geen verwijsbrief heeft.  Als u geen verwijzing (nodig) heeft, zal de diëtiste 10 tot 15 minuten extra berekenen in de totale behandeltijd voor de screening op juistheid voor het starten van de dieetbehandeling. Zorgverzekeraars CZ, Delta Lloyd, Ohra en de Friesland eisen wél een verwijsbrief indien u de dieetbehandeling vergoed wilt krijgen; bovendien dient er een medisch doel met de dieetbehandeling beoogt te worden.

De begeleiding van de diëtiste wordt in 2018 wederom voor 3 uur vanuit de basisverzekering vergoed door uw zorgverzekeraar. Dieetadvisering wordt meegerekend in de bijdrage van het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt deze eigen bijdrage niet. Wanneer u bij de huisarts wordt behandeld voor diabetes, COPD en/of (risico op) hart- en vaatziekten, dan is er sprake van ketenzorg en telt het niet mee in het eigen risico. De kosten van de consulten aanvullend op de 3 uur zijn voor eigen rekening of u kunt zich ervoor verzekeren in het aanvullende pakket. Via de onderstaande link kunt u nagaan of u in uw aanvullende pakket verzekerd bent voor dieetadvisering:

https://www.nvdietist.nl/images/Zorgverzekering/2018/Di%C3%ABtetiek_vanuit_de_AV_2018.pdf

Heeft u vragen over de zorgverzekering? Kijk hier voor meer informatie.

Tijdsbesteding

Het eerste gesprek duurt 45 tot 60 minuten; soms vergt een eerste consult meer tijd. Daarnaast wordt 30 minuten uitwerktijd voor registratie, rapportage en dieetadvies. Zowel de consulttijd als de uitwerktijd wordt in rekening gebracht; dit geldt voor zowel eerste als vervolgconsulten. Vervolgafspraken duren gemiddeld 30 minuten. Voor een kort consult van 15 minuten is een weegconsult mogelijk. Telefonische of e-mailconsulten worden ook als consult doorberekend. Hier wordt in het dossier verslag van gemaakt.

Na uw laatste afspraak zal de diëtist de behandeling afronden, waarvoor consulttijd doorberekend wordt. Ook wanneer u deze laatste afspraak afzegt, wordt minimaal een kort consult gerekend om uw dossier te kunnen afsluiten en de zorgverzekeraar op de hoogte te stellen van de reden van afronden. Dit laatste is de diëtist verplicht te verschaffen vanaf 2015.

Onderstaande bedragen zijn richtprijzen wanneer u de consulten zelf betaalt. Dit is vanaf 2013 alleen het geval voor vervolgconsulten  de eerste drie uur, wanneer u geen dekking (meer) heeft in het aanvullende pakket. De eerste facturen worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. De geldende tarieven voor Dieetadvisering 2017 die niet via de zorgverzekeraar worden gedeclareerd, vindt u hieronder.

Tarieven ná eerste 3 uur dieetadvies
1e Consult (45 tot 60 min) €105,00
Vervolgconsult (30 min) €35,00
Kort consult (15 min) €17,50
Toeslag voor huisbezoek €27,50
Medische verklaring €17,50

Kosten voor Medische verklaringen voor de Belastingdienst en andere instanties 

Veel mensen geven bijzondere kosten op bij de belastingen, in verband met gezondheidsproblemen. De Belastingdienst vraagt dan meestal een handtekening of verklaring van de diëtist. Ook voor andere bijzondere voorzieningen wordt soms informatie van de diëtist gevraagd.

We willen die verklaring/handtekening natuurlijk aan u geven. Maar aangezien wij dit niet bij de zorgverzekeraar kunnen declareren, en het ons wel tijd kost, vragen we u daarvoor € 17,50 te betalen.

Dieetkosten en de belastingdienst 

Als u een dieet volgt op voorschrift van de diëtist en u doet belastingaangifte, dan mag u in sommige gevallen de kosten van uw inkomen aftrekken. U heeft een dieetbevestiging nodig van uw diëtist of arts áls de belastingdienst er om vraagt. De bevestiging hoeft niet met de aangifte meegestuurd te worden. Het vaste bedrag staat in de dieetlijst. Staat uw dieet daar niet in, dan kunt u geen bedrag aftrekken. Zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/dieetkosten/dieetlijsten/dieetlijst_2017