NutriFit Fit door de juiste voeding

Tarief Wat zijn de kosten?

Vergoeding

Voor ketenzorg (diabetes, hart- en vaatziekten en COPD), ondergewicht en in geval van een huisbezoek is een verwijzing van de huisarts verplicht. Voor de andere vormen van dieetadvisering vergoeden de meeste ook wanneer u geen verwijsbrief heeft.  Als u geen verwijzing (nodig) heeft, zal de diëtiste 10 tot 15 minuten extra berekenen in de totale behandeltijd voor de screening op juistheid voor het starten van de dieetbehandeling.

Zorgverzekeraars CZ, Delta Lloyd, Ohra, NN, Ditzo, de Amersfoortse en de Friesland eisen wél een verwijsbrief indien u de dieetbehandeling vergoed wilt krijgen; bovendien dient er een medisch doel met de dieetbehandeling beoogt te worden.

De begeleiding van de diëtiste wordt in 2019 wederom voor 3 uur vanuit de basisverzekering vergoed door uw zorgverzekeraar. Dieetadvisering wordt meegerekend in de bijdrage van het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt deze eigen bijdrage niet. Wanneer u bij de huisarts wordt behandeld voor diabetes, COPD en/of (risico op) hart- en vaatziekten, dan is er sprake van ketenzorg en telt het niet mee in het eigen risico. De kosten van de consulten aanvullend op de 3 uur zijn voor eigen rekening of u kunt zich ervoor verzekeren in het aanvullende pakket. Via de onderstaande link kunt u nagaan of u in uw aanvullende pakket verzekerd bent voor dieetadvisering:

https://www.nvdietist.nl/images/Zorgverzekering/2019/Di%C3%ABtetiek_vanuit_de_AV_2019.pdf

Heeft u vragen over de zorgverzekering? Kijk hier voor meer informatie.

Tijdsbesteding

Het eerste consult zal 60 minuten duren, waarna uitwerktijd volgt voor het samenstellen van uw individueel dieetvoorschrift. Vervolgconsulten duren doorgaans 30 minuten. Ook dan kan aanpassing van het dieetvoorschrift wenselijk zijn. Bij complexe dieetbehandeling kan meer tijd nodig zijn voor de consulten.

Ook e-mail-, skype- en telefonische consulten zijn onderdeel van de dieetbehandeling. Van deze laatstgenoemde consulten wordt in het dossier verslag gemaakt. De diëtist is verplicht de zorgverzekeraar op de hoogte te stellen van de reden van afronden.

Onderstaande bedragen zijn richtprijzen wanneer u de consulten zelf betaalt. Dit is het geval voor vervolgconsulten de eerste drie uur, wanneer u geen dekking (meer) heeft in het aanvullende pakket. Of wanneer u geen medische indicatie heeft. Bij een medische indicatie worden de eerste facturen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. De geldende tarieven voor Dieetadvisering 2019 die niet via de zorgverzekeraar worden gedeclareerd, vindt u hieronder.

Tarieven 2019
1e Consult (60 min) €105,00
Vervolgconsult (30 min)   €35,00
Elke extra 15 min €17,50
Individueel dieetvoorschrift   €35,00
Toeslag voor huisbezoek   €27,50
Medische verklaring   €17,50

Kosten voor Medische verklaringen voor de Belastingdienst en andere instanties 

Veel mensen geven bijzondere kosten op bij de belastingen, in verband met gezondheidsproblemen. De Belastingdienst vraagt dan meestal een handtekening of verklaring van de diëtist. Ook voor andere bijzondere voorzieningen wordt soms informatie van de diëtist gevraagd.

We willen die verklaring/handtekening natuurlijk aan u geven. Maar aangezien wij dit niet bij de zorgverzekeraar kunnen declareren, en het ons wel tijd kost, vragen we u daarvoor € 17,50 te betalen.

Andere administratieve verzoeken

Het kan voorkomen dat u van ons als diëtist bescheiden nodig heeft voor uw dossiervorming. Hier bieden we graag onze hulp bij. Maar dit kunnen wij niet bij de zorgverzekeraar kunnen declareren, en maar kost ons wel tijd, vragen we u daarvoor € 17,50 te betalen. U ontvangt hiervoor een rekening.

Dieetkosten en de belastingdienst 

Als u een dieet volgt op voorschrift van de diëtist en u doet belastingaangifte, dan mag u in sommige gevallen de kosten van uw inkomen aftrekken. U heeft een dieetbevestiging nodig van uw diëtist of arts áls de belastingdienst er om vraagt. De bevestiging hoeft niet met de aangifte meegestuurd te worden. Het vaste bedrag staat in de dieetlijst. Staat uw dieet daar niet in, dan kunt u geen bedrag aftrekken. Zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/dieetkosten/dieetlijsten/dieetlijst-2018