Tarieven

Wat zijn de kosten?

Vergoeding

De begeleiding van de diëtiste wordt in 2024 voor 3 uur vanuit de basisverzekering vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten voor dieetadvisering worden rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar gedeclareerd in een veelvoud van kwartieren en vallen onder het verplichte eigen risico van € 385 in 2024. Voor kinderen tot 18 jaar geldt deze eigen bijdrage niet. Voor behandeling door een diëtist moet volgens de zorgverzekeraars wel een medisch doel beoogt worden.

De eenheid waarmee gedeclareerd wordt is een (veelvoud van een) kwartier. Het tarief verschilt per zorgverzekeraar en varieert tussen de € 18 en € 20,37 per 15 minuten.

Wanneer je bij de huisarts wordt behandeld voor diabetes, COPD en/of (risico op) hart- en vaatziekten én jouw huisarts heeft een contract met de regionale zorggroep, dan betreft het ketenzorg en tellen de kosten voor dieetadvisering niet mee in het eigen risico. In de Hoeksche Waard heeft NutriFit geen contract voor ketenzorg.

Voor ketenzorg (diabetes, hart- en vaatziekten en COPD), herstel na COVID-19 en in geval van een huisbezoek is een verwijzing van de huisarts verplicht. Voor de andere vormen van dieetadvisering is geen verwijsbrief nodig.

De kosten van de consulten aanvullend op de 3 uur zijn voor eigen rekening of je kunt je ervoor verzekeren in het aanvullende pakket van jouw zorgverzekeraar. Via deze link kun je nagaan of in jouw aanvullend pakket extra dieetadvisering is opgenomen. Kosten voor eigen rekening betaal je direct tijdens het consult met PIN-betaling.

Heb je vragen over de zorgverzekering? Kijk hier voor meer informatie.

Tijdsbesteding

Elk consult wordt in een veelvoud van kwartieren gefactureerd. Ook e-mail-, video- en telefonische consulten zijn onderdeel van de dieetbehandeling. Van deze laatstgenoemde consulten wordt in het dossier verslag gemaakt. Lees meer over onze werkwijze tijdens de consulten.

In onderstaande tabel staan de bedragen van de consulten wanneer je die zélf betaalt. Dit is het geval voor vervolgconsulten  de eerste drie uur uit het basispakket, wanneer je geen dekking (meer) hebt in het aanvullende pakket of wanneer je geen medische indicatie hebt.

Tarieven 2024
Dieetadvisering per kwartier (15 minuten)€ 22,00
Toeslag voor huisbezoek€ 28,00
Dieetbevestiging Belastingdienst€ 22,00
Medische verklaring€ 44,00

Dieetkosten en de belastingdienst 

Als je een dieet volgt op voorschrift van de diëtist kun je in bepaalde gevallen de dieetkosten van je inkomen aftrekken. Soms vraagt de Belastingdienst om dieetbevestiging van de behandelend diëtist of arts. De bevestiging hoeft niet direct met de aangifte meegestuurd te worden. Het vaste bedrag wat aftrekbaar is, staat in de dieetlijst van het jaar waarover je belastingaangifte wilt doen. Staat jouw dieet daar niet in, dan kun je geen bedrag aftrekken.

We willen die dieetverklaring natuurlijk aan je geven als je daar recht op hebt én de Belastingdienst er schriftelijk om verzoekt. Voor de tijd die we daaraan besteden, ontvang je een betaallink van € 22,00. Na ontvangst van het bedrag, stuurt de diëtist de dieetverklaring toe.

Behandelverslag voor andere instanties 

Soms wordt door andere instanties informatie over de dieetbehandeling gevraagd voor jouw dossiervorming elders. Hier bieden we graag onze hulp bij, uitsluitend op verzoek van jou. Voor de tijd die we daaraan besteden, ontvang je een betaallink van 44,00. Na ontvangst van het bedrag, stuurt de diëtist het verslag toe.