Privacy Policy

Voor een goede zorgverlening is het nodig om persoonlijke gegevens aan je te vragen en vast te leggen. Bovendien kan het nodig zijn om met andere zorgverleners informatie uit te wisselen. Een diëtist is echter gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften rond persoonsregistratie en gaat dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om.

Privacyverklaring Voedingsadviesbureau NutriFit

Voedingsadviesbureau NutriFit gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Voedingsadviesbureau Nutrifit dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Voedingsadviesbureau NutriFit heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Voedingsadviesbureau NutriFit bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Voedingsadviesbureau NutriFit zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Voedingsadviesbureau NutriFit heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Voedingsadviesbureau NutriFit zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Voedingsadviesbureau NutriFit een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Voedingsadviesbureau NutriFit blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nutrifit.nl Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Voedingsadviesbureau NutriFit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 06-40683804 of via info@nutrifit.nl

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Voedingsadviesbureau NutriFit kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@nutrifit.nl

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Toestemmingsverklaring

Vooraf aan de start van de dieetbehandeling onderteken je het Toestemmingsformulier om akkoord te geven op bovenstaande. Je bent ten alle tijden bevoegd tot het intrekken van de verleende toestemming.

Afspraak afzeggen

Wanneer je een afspraak niet kunt nakomen, dien je dit minimaal 48 uur van tevoren aan te geven. Indien je dit nalaat, worden de kosten van het consult bij je in rekening gebracht. De tijd is namelijk voor je gereserveerd in de agenda en de zorgverzekeraar betaalt de rekening niet wanneer je niet komt.

Klachtenregeling

Als je niet tevreden bent over de behandeling of over de werkwijze van NutriFit, dan kun je dit altijd aan de diëtiste voorleggen. Wanneer je er met haar niet uitkomt, dan kun je terecht bij Klachtenloket Paramedici